Med Bertel til eksamen

9. December 2005

Jeg får en del trafik på denne side fra folk, der vist vil meldes ud af folkekirken. Folk der ønsker at melde sig skal forbi denne side hos kirkeministeriet. I kan bare hilse fra mig.

De bedes sende et brev til ministerialbogsføreren i Deres bopælssogn, jf. lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, § 1, som herefter vil behandle fødselsanmeldelsen.Det er korrekt, at der arbejdes på, at det først i det nye år 2006 vil blive muligt at sende en fødselssanmeldelse til en postboks i stedet for at sende/aflevere anmeldelsen til ministerialbogsføreren i Deres bopælssogn.Der arbejdes ligeledes på, at fødselsanmeldelser m. fl. indenfor en kort årrække vil kunne sendes digitalt. Der er dog endnu ikke sat dato på hvornår dette vil ske.
Med venlig hilsen NN

“” Mail fra kirkeministeriet d. 8/12

Som det nok er gået op for en del, mener jeg at stat og kirke skal adskilles. Det er jeg ikke ene om.

Eftersom Maria jo er rét gravid for tiden, tænkte jeg, at jeg ville tjekke hvor langt kirkeministeriet var nået med digitale tiltal.
Kort opsummering for den travle læser: Ikke så langt at det gør noget!

På trods af at Bertel Haarder for nyligt har nævnt (hvis man arbejder med lang nok tidsorisont, er de små seks måneder det tager at oprette en postboks vel for nyligt), at der skal oprettes en neutral postkasse til nærtagende mennesker er det endnu ikke sket.

Jeg ville som sådan have accepteret det, hvis det var Tove Fergo der var kommet med den udmelding: Dels var hun langt ude på den kirkelige højrefløj, dels slap hun jo for at lave bare antydningen af reformer af sogneråd og provstier med henvisning til at det var der ikke folkelig opbakning til. Men jeg havde helt ærligt forventet mig lidt mere af Bertel H. Han er jo gammel højskolemand, så han burde da om nogen kunne sætte sig ind i folks insisteren på retten til forskellighed.

Gad egentlig vide hvad der var sket, hvis Kenneth Plummer havde sagt til de kirkelige organisationer, der har klaget over Stormslag, at de var nærtagende?

Men nu ligger landet jo forresten sådan, at Bertel H. rent faktisk også er undervisningsminister. I dagens avis er han citeret (i anledningen af afskaffelse af gruppeeksaminer) for at sige

Eksamensbeviset tilhører den enkelte, og derfor skal det afspejle den enkeltes viden og kompentence. Information d. 8/12

Det er vel noget med ansvar for egen læring, navigationskompetencer og den slags, hvad ved jeg. Men det må da i hvert fald betyde, at Bertel H. mener at folk rent faktisk skal tage ansvaret individuelt “” ikke noget med kollektive arvesynder her.

Hvis jeg skulle give Bertel H. karakter i faget Kirkens rolle i det sekulariserede samfund, ville jeg nok være tilbøjelig til at give ham karakteren Ikke-bestået!

Idéen om at man rent faktisk skulle kunne bruge sin digitale signatur, som man kan når man fx skal indbetale skat, har åbenbart ikke vundet indpas “” på trods af at staten for tiden pacer det glade budskab om statens indtog på nettet under titlen “œdet er godt nok smart” og med Thor P som bannerfører for med de højt besungne e-dage.

Jeg ved ikke helt om jeg skal grine eller græde.

Jeg er jo fra Sønderjylland, hvor man ikke har blandet de to ting sammen de sidste 85 år, men helt så hurtigt arbejder den danske forvaltning altså ikke. Vi kan i øvrigt i denne uge fejre, at det i Frankrig er hundrede år siden man adskilte stat og kirke!

Men jeg kan godt se, at når man henviser til en lov der har små 37 år på bagen (men stadig er 63 år yngre end den franske lov), er der da heller ingen grund til at skynde sig. Når samtidig Danmark Riges Grundlov indeholder den berømte

§ 4

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan (!) af staten.

samt den helt groteske

§66

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

er der jo ikke meget at sige til, at ministeriet ikke rider samme det som det sadler. Eller
for den sags skyld sadler samme årti som andre rider!

Nu er der vel nogen sidder og overvejer, hvordan den historie så ender. Svaret er meget simpelt: Samme dag som navneattesten indleveres modtager kirken også Marias udmeldelse af folkekirken.

Ugens alias: Et digitalt skridt foran

En kommentar til “Med Bertel til eksamen”

  1. Blogbrok ∞ » Vorherre til hest mener:

    […] I forbindelse med Teklas fødsel så jeg mig gal på Kirkeministeriet og den træghed hvormed de indfører digitale services. […]

Hvad mener du om det?

XHTML: Du kan bruge flg. html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>